ព័ត៌មាន

Benzylisopropylamine,

លក្ខខណ្ឌរូបរាង: គ្រីស្តាល់មានតម្លាភាពធំ។

លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទុក៖ រក្សាទុកនៅក្នុងឃ្លាំងដែលមានខ្យល់ចេញចូលល្អ។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីភ្លើងនិងកំដៅ។ គួរតែត្រូវបានរក្សាទុកដាច់ដោយឡែកពីភ្នាក់ងារកត់សុីជៀសវាងការផ្ទុកចម្រុះដោយមធ្យោបាយទាំងអស់។ បំពាក់ជាមួយនឹងប្រភេទនិងបរិមាណដែលត្រូវគ្នានៃឧបករណ៍ពន្លត់អគ្គីភ័យ។ កន្លែងផ្ទុកគួរតែត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ព្យាបាលបន្ទាន់លេចធ្លាយនិងសម្ភារៈផ្ទុកសមស្រប។

image


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកក្កដា - ០៦-២០២១